fanpage facebook aviation24.pl fanpage twitter aviation24.pl kanał youtube aviation24.pl galeria instagram aviation24.pl

Zdjęcie ilustracyjne/poglądowe - Foto: Pixabay License
Zdjęcie ilustracyjne/poglądowe - Foto: Pixabay License

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) ogłosiło, że w grudniu 2023 r. utrzymywało się ożywienie w ruchu lotniczym, a całkowity ruch w 2023 r. jeszcze bardziej zbliżył się do popytu sprzed pandemii.

Całkowity ruch w 2023 r. (mierzony w pasażerokilometrach przychodów lub RPK) wzrósł o 36,9% w porównaniu z 2022 r. Na całym świecie ruch w całym roku 2023 wyniósł 94,1% poziomu sprzed pandemii (2019 r.). Całkowity ruch w grudniu 2023 r. wzrósł o 25,3% w porównaniu do grudnia 2022 r. i osiągnął 97,5% poziomu z grudnia 2019 r. Ruch w czwartym kwartale wyniósł 98,2% 2019 r., co odzwierciedla silne ożywienie pod koniec roku.

Ruch międzynarodowy w 2023 r. wzrósł o 41,6% w porównaniu z 2022 r. i osiągnął 88,6% poziomu z 2019 r. Ruch międzynarodowy w grudniu 2023 r. wzrósł o 24,2% w porównaniu z grudniem 2022 r., osiągając 94,7% poziomu z grudnia 2019 r. W czwartym kwartale ruch wyniósł 94,5% w 2019 r.

Ruch krajowy w 2023 roku wzrósł o 30,4% w porównaniu do roku poprzedniego. Ruch krajowy w 2023 r. był o 3,9% wyższy niż w całym roku 2019. Ruch krajowy w grudniu 2023 r. wzrósł o 27,0% w porównaniu z okresem rok wcześniej i był o 2,3% wyższy niż ruch w grudniu 2019 r. Ruch w czwartym kwartale był o 4,4% wyższy niż w tym samym kwartale 2019 roku.

„W 2023 r. utrzymywało się silne odbicie po pandemii. W grudniu ruch był zaledwie 2,5% niższy od poziomu z 2019 r., przy dobrych wynikach w czwartym kwartale, co zachęca linie lotnicze do powrotu do normalnych wzorców wzrostu w 2024 r. Ożywienie w branży podróży to dobra wiadomość. Przywrócenie połączeń napędza globalną gospodarkę, ponieważ ludzie podróżują w celach biznesowych, dokształcania się, wybierania się za ciężko zarobione pieniądze wakacje i nie tylko. Aby jednak zmaksymalizować korzyści z podróży lotniczych w świecie po pandemii, rządy muszą przyjąć strategiczne podejście. Oznacza to zapewnienie opłacalnej infrastruktury w celu zaspokojenia popytu, zachęcanie do produkcji zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF), aby osiągnąć nasz cel zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 r., a także przyjęcie przepisów zapewniających wyraźny stosunek kosztów do korzyści. Zakończenie odbudowy nie może być wymówką dla rządów, aby zapomniały o kluczowej roli lotnictwa w zwiększaniu dobrobytu i dobrostanu ludzi i przedsiębiorstw na całym świecie” – powiedział Willie Walsh, dyrektor generalny IATA.

Międzynarodowe rynki pasażerskie

Linie lotnicze z regionu Azji i Pacyfiku odnotowały wzrost o 126,1% całkowitego rocznego ruchu międzynarodowego w 2023 r. w porównaniu z 2022 r., utrzymując najwyższy wskaźnik rok do roku wśród regionów. Pojemność wzrosła o 101,8%, a współczynnik obciążenia wzrósł o 9,0 punktów procentowych do 83,1%. Ruch w grudniu 2023 r. wzrósł o 56,9% w porównaniu z grudniem 2022 r.

Całoroczny ruch europejskich przewoźników wzrósł o 22,0% w porównaniu z 2022 r. Przepustowość wzrosła o 17,5%, a współczynnik wypełnienia wzrósł o 3,1 punktu procentowego do 83,8%. W grudniu popyt wzrósł o 13,6% w porównaniu z tym samym miesiącem 2022 r. Po raz pierwszy od początku pandemii ruch w grudniu był wyższy niż w analogicznym miesiącu 2019 r.

Linie lotnicze z Bliskiego Wschodu odnotowały w 2023 r. wzrost ruchu o 33,3% w porównaniu z 2022 r. Przepustowość wzrosła o 26,0%, a współczynnik obłożenia wzrósł o 4,4 punktu procentowego do 80,1%. Popyt w grudniu wzrósł o 16,6% w porównaniu z tym samym miesiącem 2022 roku.

Przewoźnicy z Ameryki Północnej odnotowali roczny wzrost ruchu o 28,3% w 2023 r. w porównaniu z 2022 r. Przepustowość wzrosła o 22,4%, a współczynnik wypełnienia wzrósł o 3,9 punktu procentowego do 84,6%. Ruch w grudniu 2023 r. wzrósł o 13,5% w porównaniu z okresem rok temu.

Linie lotnicze z Ameryki Łacińskiej odnotowały w 2023 r. wzrost ruchu o 28,6% w porównaniu z całym rokiem 2022. Roczna przepustowość wzrosła o 25,4%, a współczynnik obłożenia wzrósł o 2,1 punktu procentowego do 84,7%, najwięcej wśród regionów. Popyt w grudniu wzrósł o 26,5% w porównaniu z grudniem 2022 r.

Roczny ruch afrykańskich linii lotniczych wzrósł w 2023 r. o 38,7% w porównaniu z rokiem poprzednim. W całym roku 2023 przepustowość wzrosła o 38,3%, a współczynnik wykorzystania wzrósł o 0,2 punktu procentowego do 71,9%, najniższego wśród regionów. Ruch afrykańskich linii lotniczych w grudniu 2023 r. wzrósł o 9,5% w porównaniu z grudniem 2022 r.

Całoroczny ruch krajowy w Chinach wzrósł o 138,8% w porównaniu z 2022 r. i obecnie wynosi 7,1% powyżej poziomu z 2019 r.

Australia (-4,2% w porównaniu z 2019 r.) i Japonia (-3,2% w porównaniu z 2019 r.) to jedyne duże rynki krajowe, które jeszcze nie odzyskały popytu sprzed pandemii.

Źródło informacji: IATA

No comments

Leave your comment

In reply to Some User