fanpage facebook aviation24.pl fanpage twitter aviation24.pl kanał youtube aviation24.pl galeria instagram aviation24.pl

Podpisanie listu intencyjnego - Foto: MLP
Podpisanie listu intencyjnego - Foto: MLP

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wraz z 9 innymi przedstawicielami środowiska naukowego oraz służb państwowych dyrektor Tomasz Kosecki podpisał list intencyjny dotyczący działań zmierzających do utworzenia „Centrum edukacyjno-badawczego i szkolenia służb ratowniczych w Małopolsce” poinformowało Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Koncepcja utworzenia centrum edukacyjno-badawczego przewiduje wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich, niezbędnych dla utrzymania wartości użytkowej i historycznej pasa startowego oraz – w ograniczonym przepisami zakresie – jego funkcji lotniczych (utrzymanie lądowiska na potrzeby organizacji imprez o charakterze lotniczym oraz epizodycznych startów i lądowań statków powietrznych), możemy przeczytać w komunikacie.

Pomysłodawcy szacują, że właściwie odrestaurowana przestrzeń dawnego pasa byłaby otwarciem na nowe funkcje – mogłaby służyć rozwojowi badań naukowych, edukacji, podnoszeniu kwalifikacji kadr naukowo-badawczych i służb ratowniczych, czuwających nad bezpieczeństwem regionu. Usytuowaniu centrum w Czyżynach sprzyja dogodna lokalizacja dawnego pasa startowego w bezpośredniej bliskości instytucji zaangażowanych w partnerstwo.

"Tym samym zrobiliśmy pierwszy krok do stworzenia lokalnej jednostki łączącej działalność edukacyjną i kulturalną z działalnością szkoleniową oraz badawczą, związaną z transportem, ratownictwem i bezpieczeństwem ruchu drogowego. To projekt stworzony dla Was, dla wszystkich mieszkańców – powstanie przestrzeń otwarta, dobrze zagospodarowana, pełniąca ważną funkcję na mapie Krakowa i Małopolski." - czytamy na stronie muzeum.

Jak informuje Muzeum Lotnictwa Polskiego list intencyjny, oprócz Dyrektora Muzeum, podpisali:

Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
st. bryg. mgr inż. Paweł Knapik, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
nadinsp. Michał Ledzion, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
prof. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
st. bryg. mgr inż. Piotr Garncarczyk, p.o. Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
Andrzej Pasek, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW
dr hab. Dariusz Zuba prof. IES, Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych
Adam Reza, Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych Do Spraw Wypadków Drogowych
Piotr Szymański, Dyrektor Małopolskiego Centrum Nauki COGITEON

Źródło informacji: MLP Kraków

No comments

Leave your comment

In reply to Some User

Press F10 to toggle Full Screen editing.