fanpage facebook aviation24.pl fanpage twitter aviation24.pl kanał youtube aviation24.pl galeria instagram aviation24.pl

Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego przy Politechnice Śląskiej - Foto: PAŻP / PŚ
Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego przy Politechnice Śląskiej - Foto: PAŻP / PŚ

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Politechnika Śląska podpisały w ubiegłym tygodniu umowę szczegółową dotyczącą współpracy w obszarze kształcenia kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego. Jest to pokłosie podpisanego w kwietniu br. listu intencyjnego wyrażającego wzajemną wolę współpracy.

Politechnika Śląska ze wsparciem merytorycznym PAŻP, w ramach prowadzonej działalności odnoszącej się do kształcenia studentów w Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego, kontynuuje starania związane z uruchomieniem w strukturach uczelni certyfikowanej organizacji szkolącej kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego.

Z uwagi na ustawową rolę PAŻP jako instytucji powołanej m.in. do zapewnienia służb żeglugi powietrznej w polskiej przestrzeni powietrznej, w ramach treści umowy, Agencja wyraziła gotowość do kontynuowania szkoleń na stanowiskach operacyjnych dla studentów, którzy uzyskają licencję S-ATCL.

Warto dodać, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej aktywnie rozwija współpracę z krajowymi uczelniami wojskowymi oraz cywilnymi w obszarze szkoleń personelu służb ruchu lotniczego.

Źródło informacji: PAŻP

No comments

Leave your comment

In reply to Some User

Press F10 to toggle Full Screen editing.