fanpage facebook aviation24.pl fanpage twitter aviation24.pl kanał youtube aviation24.pl galeria instagram aviation24.pl

Zdjęcie ilustracyjne/poglądowe - Foto: Pixabay License
Zdjęcie ilustracyjne/poglądowe - Foto: Pixabay License

W 2023 r. wolumen SAF (zrównoważonego paliwa lotniczego) osiągnął ponad 600 mln litrów (0,5 mln ton), czyli dwukrotnie więcej niż 300 mln litrów (0,25 mln ton) wyprodukowanych w 2022 r. informuje IATA. SAF stanowił 3% wszystkich wyprodukowanych paliw odnawialnych, przy czym 97% produkcji paliw odnawialnych trafiało do innych sektorów.

Oczekuje się, że w 2024 r. produkcja SAF potroi się do 1,875 miliarda litrów (1,5 mln ton), co będzie stanowić 0,53% zapotrzebowania lotnictwa na paliwo i 6% mocy w zakresie paliw odnawialnych. Niewielki odsetek produkcji SAF w stosunku do całkowitego paliwa odnawialnego wynika przede wszystkim z alokacji nowych mocy wytwórczych, które zostaną uruchomione w 2023 r., na inne paliwa odnawialne.

„Podwojenie produkcji SAF w 2023 r. było zachęcające, podobnie jak oczekiwane potrojenie produkcji spodziewane w 2024 r. Jednak nawet przy tak imponującym wzroście udział SAF jako części całej produkcji paliw odnawialnych wzrośnie jedynie z 3% w tym roku do 6% w 2024 r. Przydział ten ogranicza podaż JPK i utrzymuje ceny na wysokim poziomie. Lotnictwo potrzebuje od 25% do 30% mocy produkcyjnych paliw odnawialnych dla SAF. Na tych poziomach lotnictwo znajdzie się na ścieżce niezbędnej do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 r. Dopóki takie poziomy nie zostaną osiągnięte, w dalszym ciągu będziemy tracić ogromne możliwości przyspieszenia dekarbonizacji lotnictwa. To polityka rządów wpłynie na to. Rządy muszą nadać priorytet politykom zachęcającym do zwiększania produkcji SAF i dywersyfikującym surowce za pomocą tych dostępnych lokalnie” – powiedział Willie Walsh, dyrektor generalny IATA.

„Rządy chcą, aby do 2050 r. lotnictwo osiągnęło zerowy poziom emisji netto. Po ustaleniu tymczasowego celu w procesie CAAF muszą teraz zapewnić środki polityczne, które pozwolą osiągnąć niezbędny wykładniczy wzrost produkcji SAF” – powiedział Walsh.

Jak się okazuje popyt nie jest problemem: każda wyprodukowana ilość SAF została kupiona i wykorzystana. Co najmniej 43 linie lotnicze zobowiązały się już do zużycia około 16,25 miliarda litrów (13 mln ton) SAF w 2030 r., a regularnie ogłaszane są kolejne umowy.

Odblokowanie dostaw w celu zaspokojenia popytu to wyzwanie, które należy rozwiązać: prognozy przewidują, że w 2029 r. wyprodukowanych zostanie ponad 78 miliardów litrów (63 mln ton) paliw odnawialnych. Rządy muszą ustalić ramy polityczne zachęcające producentów paliw odnawialnych do przeznaczania 25–30% swoich wyników dla SAF, aby spełnić ambicje CAAF/3, istniejące polityki regionalne i krajowe, a także zobowiązania linii lotniczych.

Źródło informacji: IATA. redag. aviation24.pl

No comments

Leave your comment

In reply to Some User

Press F10 to toggle Full Screen editing.