Wydrukuj tę stronę
niedziela, 02 wrzesień 2018 13:26

Porozumienie w Krakowie w sprawie włączenia Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej do KSRG na kolejne lata.

Napisane przez Kraków Airport
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

30 sierpnia 2018 roku podpisano porozumienie pomiędzy Kraków Airport a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w sprawie realizacji zadań ratowniczych Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej (LSRG) w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego (KSRG) przez kolejne lata tj. do 31 grudnia 2024 r. Jest to unikatowe w skali kraju porozumienie, w którym jednostka LSRG wspomaga w działaniach ratowniczo – gaśniczych jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz Państwowej Straży Pożarnej również poza terenem lotniska.

– Dzięki podpisanemu porozumieniu, strażacy z Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej w Kraków Airport, przez kolejne pięć lat będą kontynuowali współpracę z państwowymi i ochotniczymi jednostkami straży pożarnych. Decyzja o włączeniu w struktury KSRG jest wyróżnieniem dla lotniskowej straży pożarnej oraz zobowiązaniem do niesienia pomocy w sposób sprawny i profesjonalny również w sąsiedztwie portu lotniczego – powiedział Radosław Włoszek, prezes Zarządu Kraków Airport.

– Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają, że Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza stanowi ważne ogniwo w systemie bezpieczeństwa powiatu krakowskiego, w szczególności na przydzielonym obszarze działania. Włączenie w struktury KSRG potwierdza wysoki poziomu przygotowania LSRG do działań ratowniczo-gaśniczych oraz spełnienia wymogów operacyjno-technicznych. Dziękuję Panu Prezesowi i Panu Komendantowi LSRG za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w ramach KSRG w latach 2015-2018 i liczę na dalszą udaną współpracę w kolejnych – powiedział mł. bryg. Artur Nosek, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

– Współpraca w ramach KSRG dostarcza nam możliwości doskonalenia współdziałania z państwowymi i ochotniczymi jednostkami straży pożarnych zarówno w ramach ćwiczeń, jak i podczas konkretnych zdarzeń, co wprost przekłada się na operacyjne zabezpieczenie Kraków Airport – powiedział Roman Kielin, Komendant Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej.

Lotniskowa Służba Ratowniczo – Gaśnicza (LSRG) zabezpiecza wszystkie operacje lotnicze (starty i lądowania statków powietrznych) wykonywane w Kraków Airport oraz umożliwia podejmowanie wszelkich działań niezbędnych do likwidacji zagrożeń dla zdrowia, życia i mienia. LSRG – to jedyna lotniskowa jednostka strażacka włączona do KSRG.

Od włączenia LSRG do KSRG (tj. 1 stycznia 2016 r.) do 30 sierpnia 2018 r. lotniskowi strażacy w ramach KSRG wyjechali do działań poza terenem lotniska w sumie 94 razy, głównie na autostradę A4. Brali udział także w zdarzeniach na terenie okolicznych sołectw m.in. pomogli ugasić pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Budzyń.

Komenda MiejskaPSP 0209201801

Dodatkowo strażacy współdziałają z innymi jednostkami straży pożarnej. Współpraca polega przede wszystkim na udziale w ćwiczeniach z ratownictwa lotniskowego i współdziałaniu podczas zdarzeń ratowniczo-gaśniczych.

Udział w KSRG przyczynia się do lepszej współpracy różnych podmiotów KSRG, także w przypadku ewentualnego zagrożenia na terenie portu lotniczego. 

LSRG w Kraków Airport

Lotniskowa Służba Ratowniczo - Gaśnicza (LSRG) wyposażona jest w pojazdy i sprzęt ratowniczo-gaśniczy, zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO). LSRG zapewnia poziom ochrony w zakresie ratowniczo-gaśniczym dla 8. kategorii lotniska. Oznacza to, że w każdej chwili do dyspozycji są co najmniej 3 samochody ratowniczo-gaśnicze z odpowiednią obsadą strażaków, a czas reakcji liczony od momentu poinformowania LSRG do pierwszej interwencji pojazdu/ów ratowniczo-gaśniczych w najdalej położonym punkcie drogi startowej nie przekracza trzech minut.

Wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt ratownictwa technicznego, ekologicznego oraz medycznego pozwala na zabezpieczenie wszystkich operacji lotniczych wykonywanych w Kraków Airport oraz umożliwia podejmowanie wszelkich działań niezbędnych do likwidacji zagrożeń dla zdrowia, życia
i mienia.

LSRG w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Od 1 stycznia 2016 r. LSRG jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze), którego zadaniem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Oznacza to, że jeśli w pobliżu lotniska dojdzie do zdarzenia, które wiąże się z zagrożeniem np. życia – stanowisko kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej informuje o tym punkt alarmowy LSRG na lotnisku. Ponieważ priorytetem LSRG jest zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom korzystającym z lotniska, dyspozytor w punkcie alarmowym podejmuje decyzję o możliwości skierowania zastępu gaśniczego lub ratownictwa technicznego do działań. Do akcji ratowniczo-gaśniczych poza terenem lotniska wyznaczony jest jeden zastęp w obsadzie 2-3 strażaków-ratowników.

Źródło informacji i zdjęć: Kraków Airport

Czytany 2348 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 02 wrzesień 2018 13:35

Artykuły powiązane