fanpage facebook aviation24.pl fanpage twitter aviation24.pl kanał youtube aviation24.pl galeria instagram aviation24.pl 

 - Foto: BLMW
- Foto: BLMW

W czwartek (17 sierpnia), w godzinach porannych, na lotnisku 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach uroczyście pożegnano żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego EU IRINI, którzy tworzą kolejną, ósmą już zmianę PKW na Sycylii.

Żołnierzy wyruszających na misję pożegnali: dowódca Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej kmdr pil. Andrzej Szczotka, zastępca dowódcy Centrum Operacji Morskich zastępca dowódcy Komponentu Morskiego, kontradmirał Wojciech Sowa, kadra kierownicza dowództwa BLMW i baz lotnictwa morskiego oraz rodziny udających się na misję żołnierzy.

Dowódcą VIII zmiany PKW IRINI jest kmdr por. pil. Sebastian Rak z 44 Bazy Lotnictwa Morskiego. Modlitwę w intencji żołnierzy udających się na misję odmówił ks. kmdr ppor Artur Samsel. Protokolarnego przekazania sił pomiędzy Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych a Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych dokonali: dowódca Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej kmdr pil. Andrzej Szczotka w imieniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz zastępca dowódcy Centrum Operacji Morskich zastępca dowódcy Komponentu Morskiego, kontradmirał Wojciech Sowa w imieniu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Po zakończeniu uroczystości żołnierze VIII zmiany, samolotem Sił Powietrznych C-130E Hercules, przemieścili się do bazy Sigonella na Sycylii. Po przejęciu obowiązków, rozpoczną działania mandatowe w ramach misji Unii Europejskiej EUNAVFORMED. Wtedy do kraju powróci siódma zmiana PKW, która rozpoczęła działania w środkowej części Morza Śródziemnego w lutym tego roku.

W maju 2015 roku Rada Unii Europejskiej ustanowiła misję EUNAVFOR MED której celem było rozbijanie przemytu migrantów i handlu ludźmi w centralnej części Morza Śródziemnego. We wrześniu 2015 roku, dwa miesiące po oficjalnym rozpoczęciu, misja otrzymała nazwę Sophia. W drugiej połowie 2017 roku Dowódca Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej otrzymał zadanie sformowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego EU SOPHIA, który miał działać w ramach operacji wojskowej UE. Bazą, sformowanego w styczniu 2018 roku, kontyngentu stała się baza NATO Sigonella, położona na Sycylii, 15 km na zachód od Katanii. 12 lutego 2018 roku, na lotnisku 44 Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach odbyła się uroczystość pożegnania I zmiany PKW EU SOPHIA.
Zadania PKW EU SOPHIA obejmowały działania zmierzające do ograniczenia nielegalnego przemytu ludzi i towarów do Europy oraz wspierania morskich sił bezpieczeństwa Libii w szkoleniu i realizacji działań na rzecz ograniczenia nielegalnej imigracji. 31 marca 2020 roku Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o zakończeniu operacji EUNAVFOR MED SOPHIA i rozpoczęciu z dniem 1 kwietnia 2020 roku operacji EUNAFOR MED IRINI (z gr. pokój). Pełniąca misję na teatrze działań IV zmiana PKW EU SOPHIA z dniem 1 kwietnia 2020 roku przejęła zadania mandatowe operacji EUNAFOR MED IRINI, stając się I zmianą PKW EU IRINI. Głównym zadaniem misji jest wdrożenie embarga na broń ONZ, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2292, zapobieganie nielegalnemu wywozowi z Libii ropy naftowej oraz zapewnianie wsparcia w tworzeniu zdolności i szkoleniu libijskiej straży przybrzeżnej i marynarki wojennej, w zadaniach związanych z egzekwowaniem prawa na morzu.
Celem operacji jest także zakłócanie modelu działalności sieci przemytu ludzi i handlu ludźmi, zgodnie z prawem międzynarodowym, w tym Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza, rezolucjami RB ONZ oraz międzynarodowym prawem praw człowieka. Siedzibą główną dowodzącego operacją jest Rzym.
Źródło informacji: BLMW