fanpage facebook aviation24.pl fanpage twitter aviation24.pl kanał youtube aviation24.pl galeria instagram aviation24.pl

PAŻP testuje system Search&Help w ćwiczeniach ze strażą pożarną - Foto: PAŻP
PAŻP testuje system Search&Help w ćwiczeniach ze strażą pożarną - Foto: PAŻP

Właściwa koordynacja działań i wymiana informacji jest niezbędna w czasie reakcji na nagłe zdarzenia kryzysowe. W szczególności, gdy wymagane jest prowadzenie działań lotniczych, w obieg tych informacji często włączana jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Tak było również podczas ćwiczeń Beskid 24 organizowanych w dniach 20-21.03.2024 w rejonie Nowego Sącza, gdzie służby PAŻP aktywnie współpracowały z Państwową Strażą Pożarną.

Tematem tych ćwiczeń było między innymi zwalczanie skutków zdarzenia w postaci katastrofy w ruchu lądowym o dużych rozmiarach, wymagającego udziału specjalistycznych grup ratowniczych. W ramach kooperacji na miejscu pracował kontroler ruchu lotniczego PAŻP, który aktywnie wspierał straż pożarną w kierowaniu lotami. W siedzibie Agencji pracownicy Działu Planowania Strategicznego ASM1 oraz AMC Polska dbali o właściwą koordynację działań ze służbami ruchu lotniczego i użytkownikami przestrzeni powietrznej.

Doświadczenie kontrolerów ruchu lotniczego pozwala na bezpieczne prowadzenie działań lotniczych przez wiele statków powietrznych równocześnie, dlatego współpraca pomiędzy PAŻP a PSP i innymi służbami przy tego rodzaju działaniach jest naturalna. Tak też wyglądało to w Nowym Sączu, gdzie w działania lotnicze w ramach Beskid 24 zaangażowane były śmigłowce policji, straży granicznej oraz PGE Polskiej Grupy Energetycznej, czyli UH-60 Black Hawk, PZL Kania, Robinson R44 a także kilka bezzałogowych wielowirnikowych statków powietrznych należących do PSP. W trakcie realizacji zadań wielokrotnie wykorzystywano jednocześnie wszystkie załogowe i bezzałogowe statki powietrzne będące w dyspozycji ćwiczeń Beskid 24, a dodatkowo, bezpiecznie dopuszczono loty wewnątrz strefy R wszystkich zainteresowanych cywilnych statków powietrznych, zarówno bazujących na lotnisku Aeroklubu Podhalańskiego w Łososinie Dolnej jak i gości wykonujących loty szkolne lub komercyjne z innych lotnisk polskich i zagranicznych. Ciekawym, nieplanowanym elementem był dwukrotny przelot przez strefę śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego EC-135 w prawdziwym locie ratowniczym do wypadku, a następnie z poszkodowanym do szpitala.

W trakcie ćwiczeń po raz kolejny wykorzystany został system Search&Help tworzony w  PAŻP w ramach Programu „Usługi Cyfrowe dla BSP”. Jest to rozwiązanie służące do zapewniania wsparcia działań Koordynatora Operacji Lotniczych w zakresie kierowania lotami BSP realizowanymi w ramach reakcji na konkretne zdarzenia związane z zapewnianiem bezpieczeństwa publicznego. Usługa skierowana jest do przedstawicieli instytucji bezpośrednio zaangażowanych w prowadzenie działań związanych z reakcją na zdarzenia z zakresu zarządzania kryzysowego. System został wykorzystany w rzeczywistych działaniach po raz drugi – poprzednim razem miało to miejsce na przełomie sierpnia i września 2023 roku przy okazji podobnych ćwiczeń w Stalowej Woli, gdzie wykorzystywano jego prototyp.

Udostępnienie pełnej wersji systemu przewidziane jest na kwiecień br. System ten przyczyni się do usprawnienia komunikacji pomiędzy służbami zaangażowanymi w działania zarządzania kryzysowego a kierującym lotami oraz Koordynatorem Operacji Lotniczych, m.in. poprzez umożliwienie współdzielenia informacji dotyczących przebiegu działań, możliwość zarządzania dostępnymi zasobami i przydzielania im zadań oraz jednoznacznego wskazywania rejonów lotu w obrębie zdarzenia. System Search&Help powstaje przy aktywnym wsparciu merytorycznym Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN. Projekt „Usługi cyfrowe dla BSP” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Źródło informacji: PAŻP

No comments

Leave your comment

In reply to Some User