fanpage facebook aviation24.pl fanpage twitter aviation24.pl kanał youtube aviation24.pl galeria instagram aviation24.pl

Jak poinformowały przed chwilą w swoim komunikacie Polskie Porty Lotnicze, Rada Nadzorcza spółki Polskie Porty Lotnicze S.A. podjęła uchwały o odwołaniu Pana Stanisława Wojtery, Prezesa Zarządu Spółki i Pana Witolda Janiszewskiego, Członka Zarządu ds. korporacyjnych. W składzie Zarządu Spółki pozostała Pani Monika Niewczas, Członek Zarządu.

W dniu 28 lutego 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Porty Lotnicze podjęło również uchwałę o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Patryka Felmeta i Pana Filipa Żelaznego. W skład Rady Nadzorczej Spółki została powołana Pani Iwona Zalewska-Malesa.

Rada Nadzorcza Spółki delegowała Pana Łukasza Chaberskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej PPL S.A. do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Prezesa Zarządu i Członka Zarządu PPL S.A.

Źródło informacji: Komunikat PPL

No comments

Leave your comment

In reply to Some User