fanpage facebook aviation24.pl fanpage twitter aviation24.pl kanał youtube aviation24.pl galeria instagram aviation24.pl

Flofleet - projekt startup na 3DExperience - Foto: Dassault Systèmes
Flofleet - projekt startup na 3DExperience - Foto: Dassault Systèmes

Innowacje technologiczne pozwalają na rozwój bardziej zrównoważonych i ekonomicznych rozwiązań w każdym sektorze gospodarki. Na przykład drony, pomimo pewnych ograniczeń związanych z autonomią lotu czy ładownością, zrewolucjonizowały aktywności monitorujące z powietrza czy fotografię lotniczą. Wcześniej te działania były wykonywane wyłącznie przez helikoptery, co wiązało się z wysokimi kosztami i dużym negatywnym wpływem na środowisko.

Dzięki programowi SOLIDWORKS for Startups od Dassault Systèmes, startup FloFleet chce zrewolucjonizować sektor monitoringu lotniczego i eksploracji podpowierzchniowej dzięki samojezdnym, elektrycznym sterowcom, zaprojektowanym jako zrównoważona alternatywa dla tradycyjnych dronów, helikopterów i innych zdalnie sterowanych pojazdów powietrznych. Program zapewnia FloFeet dostęp do 3DEXPERIENCE Works - portfolio aplikacji Dassault Systèmes dostępnych na platformie 3DEXPERIENCE, dedykowanej użytkownikom SOLIDWORKS oraz małym i średnim firmom. W jej skład wchodzi również SOLIDWORKS Simulation.

Pierwszy sterowiec FloFleet został zaprojektowany do pokonywania wcześniej ustalonych tras o zasięgu do 5000 kilometrów przy ładowności od 8 kilogramów. Sterowiec jest wyposażony w kamery, kamery termowizyjne, grawimetry, magnetometry i lidary umożliwiające nadzór środowiska, monitorowanie infrastruktury krytycznej, analizę podłoża, fotogrametrię czy mapowanie terenów. Dostosowany jest również do przelotów nad obszarami dotkniętymi klęskami żywiołowymi, a także podczas akcji ratunkowych. Innowacyjne rozwiązanie FloFleet pozwala na 100% redukcję emisji CO2 w porównaniu z podobnymi operacjami wykorzystującymi samoloty i śmigłowce. Projekt umożliwia również znaczne obniżenie kosztów operacyjnych związanych z przelotami i monitoringiem z powietrza.

Flofleet

Zrównoważone innowacje dzięki symulacji w środowiskach wirtualnych i współpracy w chmurze.

FloFleet rozpoczął ambitną podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju i wydajności, w czym pomogła mu platforma 3DEXPERIENCE od Dassault Systèmes. Projekt i budowa pierwszego prototypu stanowiły poważne wyzwanie inżynieryjne, w szczególności z powodu konieczności znalezienia równowagi między ładownością, zasięgiem i wagą maszyny. Oprogramowanie symulacyjne pozwoliło FloFleet na modelowanie sterowca oraz przeprowadzanie testów i ocen w środowisku wirtualnym, znacznie skracając czas rozwoju produktu oraz ograniczając koszty.

Jednym z najważniejszych aspektów było określenie objętości i powierzchni sterowca, mając na uwadze uzyskanie balansu między aerodynamiką, instalacją paneli słonecznych oraz odpowiednią przestrzenią dla helu, zdolną do zapewnienia prawidłowego ciągu aerostatycznego. Osiągnięcie tego celu umożliwiło oprogramowanie SOLIDWORKS dostępne na platformie 3DEXPERIENCE od Dassault Systèmes, umożliwiającej maksymalną współpracę, elastyczność i dostępność danych w chmurze. Ułatwiło to wspólną pracę nad niezwykle złożonym projektem i zapewniło możliwość śledzenia poprawek.

Platforma 3DEXPERIENCE odegrała fundamentalne znaczenie nawet w fazach przedprototypowych, pozwalając na zmniejszenie kosztów i wpływu na środowisko. Dzięki możliwości opracowywania i testowania wielu modeli 3D w środowisku wirtualnym, FloFleet zmniejszył emisję CO2 podczas projektowania i obniżył koszty prototypowania, osiągając obecny kształt sterowca za pomocą tylko jednego pośredniego prototypu.

Dzięki prostocie i szybkości symulacji, jakie umożliwia oprogramowanie SOLIDWORKS w ramach platformy 3DEXPERIENCE, startup FloFleet obniżył również koszty obliczeń, a tym samym zużycie energii. Przyniosło to w konsekwencji szereg korzyści z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia.

Źródło informacji i zdjęć: Dassault Systèmes

No comments

Leave your comment

In reply to Some User