fanpage facebook aviation24.pl fanpage twitter aviation24.pl kanał youtube aviation24.pl galeria instagram aviation24.pl

Porozumienie PPL z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej - Foto: PPL
Porozumienie PPL z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej - Foto: PPL

26 lutego Polskie Porty Lotnicze S.A. i Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej podpisały porozumienie mające na celu nawiązanie ścisłej i zintegrowanej współpracy w obszarze edukacyjnym i naukowo-badawczym. To ważny krok w rozwoju relacji pomiędzy sektorem lotniczym a akademickim środowiskiem badawczym.

Głównym celem partnerstwa jest realizacja projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, dążących do zwiększenia przepustowość Lotniska Chopina oraz poprawy bezpieczeństwa operacji lotniczych. Wszystkie inicjatywy będą oparte na aktywnej wymianie wiedzy i doświadczenia pomiędzy obiema instytucjami. Podstawą wymiany informacji będą: konferencje, seminaria i szkolenia poświęcone tematyce transportu lotniczego. 

Dla takiej firmy jak Polskie Porty Lotnicze naturalną misją jest to, żeby z jednej strony wspierać ośrodki akademickie, a z drugiej strony czerpać z nich całą wiedzę ekspercką, którą gromadzą. Politechnika Warszawska jest idealnym partnerem ze względu na swój dorobek, na swoje oddziaływanie, na liczbę naukowców, którzy pracują oraz na charakter tych kierunków, którymi się zajmują – mówi Stanisław Wojtera prezes zarządu Polskich Portów Lotniczych S.A. i członek zarządu ACI Europe. 

W ramach współpracy najzdolniejsi studenci Wydziału Transportu będą mogli odbyć specjalistyczne i dyplomowe praktyki w PPL S.A. Uczelnia deklaruje też udostępnianie zasobów bibliotecznych, jak i wyników oraz efektów prac dyplomowych i projektów badawczo-naukowych realizowanych we współpracy z PPL S.A. Natomiast firma zobowiązuje się do przekazywania Politechnice danych i informacji. Dzięki porozumieniu studenci uzyskają możliwość odbycia specjalistycznych zajęć dydaktycznych na terenie PPL S.A. oraz będą mogli uczestniczyć w organizowanych specjalnie dla nich wizytach na podległych spółce lotniskach. 

Współpraca nauki z gospodarką jest bardzo ważna dla uczelni, bardzo istotna z punktu widzenia rozwoju nie tylko studentów, ale naszych pracowników i różnego typu projektów, a rozwój jest wpisany w naszą misję. Nasza współpraca może mieć wiele różnych aspektów w skali mikro i makro. Trzeba podkreślić, że transport lotniczy w tej chwili jest bardzo ważny pod kątem strategicznym i infrastruktury krytycznej kraju - mówi prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Podpisane porozumienie stanowi zobowiązanie Polskich Portów Lotniczych S.A. i Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej do aktywnej współpracy na rzecz rozwoju sektora lotniczego oraz edukacji w Polsce. Dzięki temu inicjatywa ta będzie miała pozytywny wpływ zarówno na środowisko akademickie, jak i na przemysł lotniczy w kraju.

Źródło informacji: PPL

No comments

Leave your comment

In reply to Some User