fanpage facebook aviation24.pl fanpage twitter aviation24.pl kanał youtube aviation24.pl galeria instagram aviation24.pl

Ruszają pierwsze w Polsce seminaria dotyczące przyszłości rynku dronowego - Grafika: ILOT
Ruszają pierwsze w Polsce seminaria dotyczące przyszłości rynku dronowego - Grafika: ILOT

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa razem z Fundacją „Instytut Mikromakro” tworzy pierwsze w Polsce foresighty rynku bezzałogowych statków powietrznych (BSP). W odpowiedzi na wyzwania, które stoją przed branżą technologii bezzałogowych, obie instytucje – poprzez organizację seminariów online, raporty i konferencję naukowo-biznesową – tworzą przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie zastosowania  dronów  w różnych sektorach gospodarki. Pierwsze z wydarzeń dobędzie się już 29 lutego br.

Czym jest foresight? To prognoza określająca wizje przyszłości. Foresight ma na celu wskazanie przyszłych potrzeb, szans i zagrożeń związanych z rozwojem branży w aspektach: technologii, regulacji prawnych, biznesu oraz akceptacji społecznej.

Foresighty, których organizatorami są Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa razem z Fundacją „Instytut Mikromakro”  pozwolą określić na jakim etapie rozwoju znajduje się polski rynek dronowy, w tym z jakimi wyzwaniami się mierzy. To również szansa na poznanie potrzeb przedstawicieli różnych branż, w których zastosowane nowych technologii oraz dronów jest impulsem do dalszego rozwoju kluczowych sektorów polskiej czy światowej gospodarki

Scenariusze przyszłości są tworzone dla następujących sektorów:

  • Logistyka i transport.
  • Monitoring i inspekcja.
  • Rolnictwo precyzyjne i ochrona środowiska.
  • Służby ratunkowe i porządkowe. 

Do wypracowania foresightów posłużą organizowane przez Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa bezpłatne seminaria online, które będą obejmować dyskusje ekspertów oraz przedstawicieli różnych branży.

– Rynek bezzałogowych statków powietrznych znajduje się w przełomowym momencie. Z jednej strony charakteryzuje go wielki potencjał, w tym szansa zastosowania w różnych sektorach gospodarki. Z drugiej, od 1 stycznia 2024, loty w kategorii szczególnej mogą odbywać się jedynie dronem wyposażonym w aktywny i aktualny system zdalnej identyfikacji oraz możliwe staje się wykonywanie operacji zgodnie ze scenariuszami standardowymi STS. Co więcej, w Polsce funkcjonują instytucje certyfikujące, które przeszły audyty, ale nie mogą otrzymać notyfikacji – mówi dr inż. Sylwester Wyka, zastępca dyrektora ds. badawczych w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa.

Najbliższe seminarium online organizowane 29 lutego 2024 roku będzie poświęcone tematyce wykorzystaniu dronów w logistyce i transporcie. Kolejne spotkania planowane są 12 marca (monitoring, inspekcja, ochrona), 21 marca (ekologia i rolnictwo precyzyjne) oraz 12 kwietnia (służby ratunkowe i porządkowe).

Droniada Future Forum

Zwieńczeniem wirtualnych spotkań będzie organizowana 24 maja 2024 roku konferencja „Droniada Future Forum by Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa”. Scenariusze staną się także częścią składową debaty o transporcie autonomicznym – zrobotyzowana mobilność, która jest hasłem przewodnim Droniady 2024, która odbędzie się w dniach 4-9 czerwca 2024.

–  Naszym celem jest integracja środowiska naukowego, samorządowego i biznesowego w celu wypracowania scenariuszy rozwoju sektora dronowego w Polsce. To pierwsza tego typu próba wypracowania rozwiązań obejmujących interesariuszy z różnych sektorów, którzy w swojej działalności wykorzystują drony. To również spojrzenie  na temat z różnych perspektyw – ekonomicznej, społecznej i technologicznej. Tworzymy ekosystem BSP z udziałem dostawców usług dronowych, jak i odbiorców tych usług, w tym przedstawicieli różnych gałęzi biznesu oraz przedstawicieli miast – wyjaśnia dr inż. Sylwester Wyka, zastępca dyrektora ds. badawczych w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa.

Raport o branży dronowej

Jednym z elementów, które pozwala spojrzeć szerzej na cały rynek dronowy jest raport branżowy „The Storm. Drone Market in Poland. Edition 2024” Fundacji „Instytut Mikromakro” oraz Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, który jest partnerem tytularnym publikacji i badania.

Raport powstał po styczniowej debacie w Parlamencie Europejskim o przyszłości sektora BSP, w celu zaprezentowania specyfiki funkcjonującego od lat polskiego rynku dla szerokiego międzynarodowego grona. Przedstawia branżę BSP w krytycznym momencie wejścia w życie przepisów unijnych, które mogą wpłynąć na wyhamowanie rozwoju innowacji i odpływ kapitału intelektualnego do Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu. Raport można pobrać bezpłatnie ze strony Instytutu.

Źródło: Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

No comments

Leave your comment

In reply to Some User

Press F10 to toggle Full Screen editing.