fanpage facebook aviation24.pl fanpage twitter aviation24.pl kanał youtube aviation24.pl galeria instagram aviation24.pl

Dron / Zdjęcie ilustracyjne / Foto: Pixabay License
Dron / Zdjęcie ilustracyjne / Foto: Pixabay License

Do zdobycia jest licencja pilota drona, a zajęcia odbywają się m.in. na strzelnicy - do 29 lutego trwa rekrutacja na studia podyplomowe „Ochrona i obrona ludności wobec współczesnych zagrożeń” w Wojskowej Akademii Technicznej.

Wystarczy tytuł licencjata lub magistra. Studia ruszają 9 marca i zakończą się w styczniu 2025 r. Będą realizowane na Wydziale Logistyki, Zarządzania i Bezpieczeństwa WAT. Jednocześnie trwa rekrutacja na studia „Administracja w systemie bezpieczeństwa”. Zajęcia będą prowadzone w trybie stacjonarnym (lub on-line) w formie czternastu weekendowych zjazdów. Na obydwu kierunkach zajęcia odbywać się będą m.in. na strzelnicy WAT.

Studia podyplomowe w zakresie „Ochrony i obrony ludności wobec współczesnych zagrożeń” przeznaczone są dla osób, których praca wiąże się z zarządzaniem ryzykiem i zapewnieniem bezpieczeństwa ludności.

Jak informuje uczelnia, kompetencje uzyskiwane na studiach podyplomowych obejmują zrozumienie współczesnych zagrożeń i ryzyka. Studenci zdobędą wiedzę na temat różnorodnych zagrożeń, takich jak terroryzm, katastrofy naturalne czy cyberataki, oraz nauczą się oceniać ryzyko i opracowywać strategie zarządzania nim. Wypracują praktyczne umiejętności w zakresie planowania i zarządzania kryzysowego. Poznają narzędzia i techniki ochrony ludności. Studia wyposażą absolwentów w kompetencje interpersonalne i przywództwa w sytuacjach kryzysowych i zapewnią znajomość przepisów prawnych i regulacji związanych z ochroną i obroną ludności, co jest istotne zarówno dla podejmowania decyzji, jak i dla zapewnienia zgodności działań z obowiązującym prawem.

Studia podyplomowe „Administracja w systemie bezpieczeństwa” mają przygotować absolwentów do analizowania zagrożeń, planowania, podejmowania trafnych decyzji i organizowania działań w sytuacjach nadzwyczajnych. Oferta kierowana jest do pracowników administracji publicznej i podmiotów realizujących zadnia związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Zajęcia obejmą praktyczne działania administracji rządowej i samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem powinności obronnych w stosunku do społeczności lokalnej. Studia podyplomowe wyposażą słuchaczy w wiedzę niezbędną do wykonywania funkcji administracyjnych w organach rządowych i samorządowych oraz zarządzania jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi tych samorządów. Terminy zjazdów, formularz rekrutacyjny i pozostałe informacje znajdują się na stronie wydziału WAT.

Źródło informacji: PAP Nauka w Polsce

No comments

Leave your comment

In reply to Some User