fanpage facebook aviation24.pl fanpage twitter aviation24.pl kanał youtube aviation24.pl galeria instagram aviation24.pl

PZL Świdnik przekazał śmigłowiec W-3 Sokół Politechnice Rzeszowskiej - Foto: PRz / A.Surowiec
PZL Świdnik przekazał śmigłowiec W-3 Sokół Politechnice Rzeszowskiej - Foto: PRz / A.Surowiec

"Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. przekazała naszej uczelni wielozadaniowy śmigłowiec PZL W-3 Sokół" - informuje Politechnika Rzeszowska. - "Posłuży on jako pomoc dydaktyczna na potrzeby prowadzenia zajęć z przedmiotów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na nowo utworzonej specjalności „śmigłowce” na studiach drugiego stopnia, na kierunku lotnictwo i kosmonautyka."

Śmigłowiec wielozadaniowy W-3 Sokół jest polską konstrukcją zaprojektowaną w „PZL Świdnik”. Maszyna trafiła do Katedry Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa. Kierownik katedry dr hab. inż. Andrzej Majka, prof. PRz podkreślił, że będzie ona służyć przede wszystkim studentom lotnictwa i kosmonautyki, specjalności „śmigłowce” oraz „samoloty i silniki lotnicze”.

Oficjalne przekazanie śmigłowca odbyło się 5 lutego br. WSK „PZL-Świdnik” S.A. reprezentowali dyrektor zasobów ludzkich Lucyna Pasternak, dyrektor projektowania Tomasz Bilski i kierownik Inżynierii Obsługi Śmigłowców Mateusz Kulas. W spotkaniu udział wzięli rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prorektor ds. współpracy z otoczeniem prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa dr hab. inż. Adam Marciniec, prof. PRz i kierownik Katedry Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej dr hab. inż. Andrzej Majka, prof. PRz.

Rektor prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik podkreślił, że współpraca Politechniki Rzeszowskiej z przemysłem polega nie tylko na prowadzeniu badań naukowych na zlecenie, opracowywaniu wdrożeń, ale również na prowadzeniu studiów pierwszego i drugiego stopnia, doktoranckich i podyplomowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, a więc firm działających nie tylko na Podkarpaciu. „Zaawansowana nauka, technologia i umiejętności inżynierskie są kluczowe dla przyszłości polskiego przemysłu. W wielu obszarach współpraca z otoczeniem gospodarczym z przedsiębiorstwami układa się bardzo dobrze. Jesteśmy uczelnią techniczną kształcącą inżynierów, którzy będą później pracować w przedsiębiorstwach różnych branż, w tym lotnictwa. Bardzo nas cieszy, że przedsiębiorstwa dostrzegają swoją rolę już na tym etapie kształcenia. Dzięki takiej współpracy i tego typu darowiznom nasi studenci uzyskują wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje na najwyższym możliwym poziomie” – mówił rektor.

„Ścisła współpraca z przemysłem to jedno z głównych założeń rozwojowych Politechniki Rzeszowskiej. Ma ona na celu kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr inżynierskich oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć badawczych i rozwojowych. Przekazanie przez „PZL Świdnik” śmigłowca Politechnice Rzeszowskiej wzbogaci bazę laboratoryjną uczelni i wpłynie pozytywnie na proces kształcenia, w szczególności na kierunku lotnictwo i kosmonautyka na specjalności „śmigłowce”. Decyzja o przekazaniu statku powietrznego dowodzi także, że nasi partnerzy przemysłowi doskonale rozumieją, że w czasach czwartej rewolucji przemysłowej kształcenie kadr inżynierskich wymaga zaangażowania przemysłu” – powiedział prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp. Dodał również, że nie wszystkie produkty przemysłu czy systemy produkcyjne można realnie zamodelować w laboratoriach uczelnianych. „I tu właśnie potrzebne jest wsparcie, którego bardzo wymownym przykładem jest otrzymanie przez naszą uczelnię śmigłowca. Będzie to z pewnością również istotny impuls dynamizujący współpracę obu tych instytucji”.

Zdaniem dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa dr. hab. inż. Adama Marcińca, prof. PRz sprzyjającą okolicznością dla wydziału jest fakt, że Rzeszów jest stolicą Doliny Lotniczej, stowarzyszenia zrzeszającego blisko 200 firm z branży lotniczej i w coraz większym stopniu kosmicznej. Reprezentują one najwyższy poziom zaawansowania technologicznego. „Wydział współpracuje z otoczeniem gospodarczym zarówno w zakresie obejmującym kształcenie, jak i badania naukowe. Przekazany dzisiaj śmigłowiec jest widocznym, namacalnym rezultatem podjętej kilka lat temu inicjatywy zacieśniania współpracy Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa z przemysłem. „PZL Świdnik” to pierwsza firma, z którą przygotowaliśmy inicjujące wydarzenie z cyklu Industry Day mające na celu zaprezentowanie firmy studentom i młodzieży szkolnej. Idea ta pojawiła się w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie przemysłu na wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską oraz malejące zainteresowanie młodzieży podejmowaniem studiów, zwłaszcza na kierunkach technicznych. Kolejnym efektem współpracy jest nowa specjalność na kierunku lotnictwo i kosmonautyka – „śmigłowce”. Śmigłowiec Sokół będzie nieocenioną pomocą w kształceniu nie tylko na tej specjalności. Będzie służył naszym studentom i pracownikom, będzie też jedną z głównych atrakcji dla odwiedzającej nas w ramach dni otwartych młodzieży szkolnej. Liczymy, że przyczyni się do wzrostu zainteresowania młodzieży naszą ofertą kształcenia”. Dziekan podkreślił również, że uczelnia podejmuje wiele starań, aby przekonać młodzież, że studia na Politechnice Rzeszowskiej są pierwszym krokiem do realizacji wymarzonej kariery w jednej z czołowych światowych firm zlokalizowanych w Dolinie Lotniczej. „Modernizujemy kierunki studiów, aby dostosować je do zmieniających się wymogów na rynku pracy, tworzymy nowe. Do celów kształcenia staramy się pozyskiwać obiekty reprezentujące obecny stan rozwoju branż, takie jak np. silniki lotnicze czy przekładnie. Sokół jest tutaj najbardziej imponującym przykładem” – dodał prof. PRz A. Marciniec.

Więcej informacji i zdjęć: Politechnika Rzeszowska

No comments

Leave your comment

In reply to Some User