fanpage facebook aviation24.pl fanpage twitter aviation24.pl kanał youtube aviation24.pl galeria instagram aviation24.pl

Wizja tankowania wodorem samolotu przyszłości Airbus - Grafika: Airbus
Wizja tankowania wodorem samolotu przyszłości Airbus - Grafika: Airbus

Przedstawiciele firm Airbus, Avinor, SAS, Swedavia i Vattenfall podpisali porozumienie (MoU) w sprawie podjęcia działań na rzecz zbadania wykonalności budowy infrastruktury wodorowej na lotniskach w Szwecji i Norwegii. Współpraca kilku podmiotów zapewni lepsze zrozumienie koncepcji i działania samolotów wodorowych, dostaw paliwa, infrastruktury i potrzeb w zakresie tankowania na lotniskach, przez co pomoże w rozwoju całego systemu lotnictwa wodorowego w obu krajach.

Podczas prowadzonych prac zostaną również określone zasady wyboru, które lotniska w obu krajach zostaną w pierwszej kolejności przystosowane do obsługi samolotów z napędem wodorowym, a także towarzyszące temu ramy prawne.

Pierwszy raz w historii zabiegów na rzecz wodorowego lotnictwa tego rodzaju studium wykonalności obejmie dwa kraje i ponad 50 lotnisk. Zakres projektu odzwierciedla wspólne ambicje partnerów, aby wykorzystać wiedzę specjalistyczną do wspierania dekarbonizacji przemysłu lotniczego i osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 r.

„Wodór uchodzi za kluczowy element umożliwiający zapewnienie lotnictwu zrównoważonej przyszłości”. powiedział Guillaume Faury, prezes Airbusa. „Norwegia i Szwecja należą do najbardziej wymagających dla lotnictwa regionów działania i mają ogromny potencjał w zakresie produkcji wodoru z odnawialnych źródeł energii. Bardzo się cieszę, że możemy nawiązać współpracę z partnerami tak zaangażowanymi w dekarbonizację przemysłu lotniczego. Idealnie wpisuje się to w naszą strategię wdrażania systemów lotnictwa wodorowego w najbardziej sprzyjających temu częściach świata”.

Abraham Foss, dyrektor generalny firmy Avinor: „Wodór staje się kluczowym nośnikiem energii w lotnictwie przyszłości, wolnym od paliw kopalnych. Jako właściciel 43 lotnisk w Norwegii, Avinor od wielu lat pracuje nad zrównoważonym rozwojem i zamierza być siłą  napędową oraz koordynatorem zielonej transformacji norweskiego lotnictwa. Nasz dialog z Airbusem dotyczący dekarbonizacji trwa już kilka lat i cieszymy się, że możemy uruchomić teraz współpracę wraz z dobrymi sąsiadami ze Szwecji. Norwegia, tak jak Szwecja, jest dobrze przygotowana, aby być pionierem wdrażania samolotów zasilanych wodorem. Chcemy podzielić się wiedzą specjalistyczną i infrastrukturą, aby pomóc poprowadzić te ważne prace”.

„W miarę jak świat podejmuje działania na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości, także SAS stara się zapewnić, by przyszłe pokolenia mogły cieszyć się korzyściami płynącymi ze sprawnej globalnej sieci transportu. Współpracując z najsilniejszymi i najbardziej innowacyjnymi graczami w branży, bierzemy na siebie odpowiedzialność za kierowanie działaniami na rzecz osiągania zerowej emisji netto. To droga, która ma znaczenie nie tylko dla SAS, ale dla całej branży lotniczej”, mówi prezes SAS, Anko van der Werff.

„Cieszymy się z możliwości bycia częścią szerszego partnerstwa, wraz z Airbusem, Avinorem, SAS i Vattenfall, w działaniach na rzecz zastosowania wodoru w lotnictwie. Swedavia, Avinor i SAS nawiązały już współpracę w zakresie lotnictwa wolnego od paliw kopalnych, dlatego doceniamy to, że przyłączają się do nas Airbus, z rozległą wiedzą na temat samolotów z napędem wodorowym (dzięki inicjatywie ZEROe) oraz Vattenfall, z wiedzą na temat energii elektrycznej i jej produkcji. Oczekuje się, że wodór będzie stopniowo zyskiwał coraz większy udział w koszyku paliwowym przemysłu lotniczego, a to będzie miało coraz większy wpływ na infrastrukturę i planowanie organizacji portów lotniczych. Zawiązane właśnie partnerstwo jest ważnym krokiem w działaniach na rzecz lotnictwa wolnego od paliw kopalnych w regionie nordyckim. Wzmocni ono rolę Swedavii jako lidera w tej dziedzinie, jednocześnie przysłuży się szeroko rozumianej transformacji branży lotniczej”, mówi Jonas Abrahamsson, prezes Swedavii.

„Chcemy umożliwić dekarbonizację przemysłu. Lotnictwo to branża, w której odejście od paliw kopalnych jest dziś ogromnym wyzwaniem. Nawiązana współpraca transgraniczna dowodzi jednak chęci wprowadzenia zmian. Zamierzamy wnieść do tej inicjatywy wkład w postaci wiedzy na temat rozwoju rynku energii elektrycznej, infrastruktury elektrycznej i produkcji wodoru w Szwecji”, powiedziała Anna Borg, prezeska Vattenfall.

Oczekuje się, że wykorzystanie wodoru do napędzania przyszłych samolotów nie tylko znacznie zmniejszy emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, ale może też pomóc w dekarbonizacji działalności lotniczej na ziemi. W 2020 r. Airbus ujawnił koncepcję ZEROe, której celem jest wprowadzenie na rynek do 2035 r. pierwszego na świecie samolotu pasażerskiego napędzanego wodorem. Prace nad odpowiednimi modułami technologicznymi trwają obecnie w globalnej sieci badawczo-technologicznej firmy.

Airbus uruchomił także program „Hub wodorowy na lotniskach”, aby przyspieszyć badania nad wymogami infrastrukturalnymi i niskoemisyjną działalnością portów lotniczych. Do tej pory przedstawiciele Airbusa podpisali stosowne umowy z partnerami i lotniskami w dziesięciu krajach: Francji, Niemczech, Włoszech, Japonii, Nowej Zelandii, Norwegii, Singapurze, Korei Południowej, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Źródło informacji: Airbus

No comments

Leave your comment

In reply to Some User