fanpage facebook aviation24.pl fanpage twitter aviation24.pl kanał youtube aviation24.pl galeria instagram aviation24.pl 

Śmigłowiec PZL "Sokół" TOPR / Foto: Pixabay License
Śmigłowiec PZL "Sokół" TOPR / Foto: Pixabay License

W ubiegłym tygodniu podsekretarz stanu w MSWiA Wiesław Leśniakiewicz podpisał z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym dwie umowy na realizację zadań publicznych. Umowy dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa w górach. Następnie z przedstawicielami TOPR i GOPR spotkał się również szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Spotkanie ministra Marcina Kierwińskiego i wiceministra Wiesława Leśniakiewicza z przedstawicielami TOPR i GOPR.
Pierwsza z umów dotyczy wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego określonych w ustawie o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich  obejmujących teren Tatr oraz Pasma Spisko-Gubałowskiego. Na ten cel przewidziana została kwota 7 402 536 zł. Dzięki umowie zostaną zapewnione warunki bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach. Ponadto dofinansowanie pozwoli na utrzymanie gotowości kadry ratowników górskich, obsługi administracyjnej oraz udostępnianie komunikatów lawinowych. W ramach tych środków TOPR przeznaczy 1 037 000 zł na ekwipunek ratowników górskich. Ponadto 221 000 zł zostanie przekazane na modernizację sieci łączności oraz zakup noszy.

Druga z umów przewiduje utrzymanie w gotowości operacyjnej śmigłowca ratowniczego na obszarze Tatr i Pasma Spisko-Gubałowskiego. Umożliwi także wezwanie innych służb na obszarach górskich, w szczególności południowej Małopolski. Kwota przekazana na te zadania to 5 379 464 zł. Środki z dotacji pokryją także niezbędne wydatki takie jak: koszty obsługi lotniczo-technicznej, obowiązkowych ubezpieczeń lotniczych, paliwa oraz utrzymania zaplecza technicznego dla śmigłowca i załogi.

Źródło informacji: MSWiA

No comments

Leave your comment

In reply to Some User