fanpage facebook aviation24.pl fanpage twitter aviation24.pl kanał youtube aviation24.pl galeria instagram aviation24.pl

Zdjęcie ilustracyjne/poglądowe - Foto: Pixabay License
Zdjęcie ilustracyjne/poglądowe - Foto: Pixabay License

Dyrektor dr inż. Paweł Stężycki został wybrany na dwuletnią kadencję w roli koordynatora Future Sky w europejskim stowarzyszeniu EREA (Association of European Research Establishments in Aeronautics). Przedstawicielami Instytutu Lotnictwa w Future Sky zostali także dr inż. Bartosz Dziugieł, który obejmie przewodnictwo nad grupą zajmującą się zaawansowaną przestrzenią powietrzną (Advanced Air Mobility Group) oraz inż. Rafał Żurawski, który będzie prowadzić prace nad cyfrową transformacją (Digital Transformation Theme).

Future Sky jest jedną z najważniejszych grup tematycznych działających w ramach EREA. Skupia się na działalności badawczej, opracowywaniu planów działania dla nowych obszarów badań w dziedzinie lotnictwa i pracy nad innowacyjnymi projektami.

Działalność Future Sky opiera się głównie na współpracy instytucjonalnej europejskich jednostek badawczych we wdrażaniu wspólnych programów badawczych. To właśnie tutaj prowadzone są strategiczne prace na rzecz rozwoju sektora lotniczego w Europie, które opierają się o Fly the Green Deal opracowane w przez europejską organizację doradczą na rzecz badań w lotnictwie i innowacji ACARE (Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe).

W ramach grupy przygotowywany jest także EREA Researchers Networking Event, który ma na celu zebranie naukowców ze wszystkich instytutów EREA i opracowanie wspólnych projektów. W 2024 roku tematem przewodnim wydarzenia będzie zaawansowana mobilność powietrzna (Advanced Air Mobility).

Objęcie przewodnictwa nad Future Sky oraz jego poszczególnymi grupami pozwoli Instytutowi jeszcze mocniej zaangażować się w prace nad kształtowaniem przyszłości europejskiego lotnictwa.

Źródło informacji: Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa

No comments

Leave your comment

In reply to Some User