fanpage facebook aviation24.pl fanpage twitter aviation24.pl kanał youtube aviation24.pl galeria instagram aviation24.pl

Port Lotniczy w Krakowie - Foto: Mach240390, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons
Port Lotniczy w Krakowie - Foto: Mach240390, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons

Jak poinformował w mediach społecznościowych Port Lotniczy w Krakowie, wspólnicy spółki Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o. o. podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, podjęli uchwałę o wyrażeniu zgody na podjęcie przez Zarząd MPL czynności prawnych związanych z realizacją budowy i rozbudowy terminala pasażerskiego zawartego w Planie Inwestycyjnym Kraków Airport na lata 2024 – 2045.

Jak informują władze lotniska, przepustowość obecnego terminala pasażerskiego, oddanego do użytkowania po rozbudowie w grudniu 2016 roku jest już niewystarczająca, aby obsłużyć tak intensywnie wzrastający ruch. Dysponując decyzją  o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego na budowę i rozbudowę nowego terminala pasażerskiego oraz zgody właścicieli rozpocznie się proces wyłonienia generalnego wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcia rozbudowy.

"Odwiedzając krakowskie lotnisko, łatwo zaobserwować jak jego infrastruktura zmienia się, dostosowując do potrzeb i oczekiwań pasażerów, ale także przewoźników. Obecnie zakończyliśmy rozbudowę płaszczyzny postojowej dla samolotów w części zachodniej, dzięki której już na najbliższy sezon letni port będzie dysponował dodatkowymi 15 stanowiskami postojowymi. W trakcie realizacji są inwestycje budowy nowego budynku Cargo oraz budowa nowej stacji energetycznej ST10-bis. To inwestycje bardzo istotne, aby móc myśleć o rozbudowie terminala pasażerskiego. Jedną z kluczowych  inwestycji zaplanowanych w Planie Generalnym lotniska pozostaje procedowana obecnie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska decyzja na budowę nowej drogi startowej, do której stosowne dokumenty złożyliśmy we wrześniu 2023 r. Czekamy na decyzję, będąc gotowym do rozpoczęcia procedur administracyjno-budowlanych. Budowa nowej drogi startowej umożliwia ciągłość funkcjonowania krakowskiego  lotniska, bez konieczności jego zamykania na wiele miesięcy. Ta budowa, podobnie, jak rozbudowa terminala pasażerskiego, czy pozostałe budowy będzie toczyła się przy nieprzerwanie funkcjonującym lotnisku.  To także inwestycja domykająca procedowane rozwiązania systemu gospodarki wodno-ściekowej na lotnisku, a także wdrożenie nowoczesnego systemu naprowadzania samolotów, umożliwiającego prowadzenie operacji lotniczych w warunkach ograniczonej widzialności." - powiedział Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.


Źródło informacji: Kraków Airport

No comments

Leave your comment

In reply to Some User