Ćwiczenia z udziałem F-16 - Foto: 32.BLT - por. Marek Sobieraj
Ćwiczenia z udziałem F-16 - Foto: 32.BLT - por. Marek Sobieraj

Na lotnisku 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego przeprowadzone zostało sprawdzenie prawidłowości działania zmodernizowanego systemu awaryjnego hamowania BAK.

System BAK (ang. Barrier Arresting Kit), to system zastosowany na drodze startowej 32 BLT służący do zapewnienia bezpiecznego zatrzymania statków powietrznych w przypadku wydłużonej fazy lądowania lub przerwanego startu. Głównym celem systemu BAK jest zapobieganie potencjalnym wypadkom i awariom podczas lądowania samolotów.

W sytuacji, gdy samolot nie jest w stanie zatrzymać się na pasie startowym następuje aktywacja systemu awaryjnego hamowania. Po wysunięciu się stalowej liny z rynny, hak zamocowany pod kadłubem samolotu napina ją i wyhamowuje statek powietrzny.

Ćwiczenia z udziałem F-16 - Foto: 32.BLT - por. Marek Sobieraj

System BAK jest niezwykle ważnym urządzeniem w zwiększaniu bezpieczeństwa operacji lotniczych. Po modernizacji system spełnia wymagania dla takich statków powietrznych jak F-35.

Źródło informacji i zdjęć: 32.BLT - por. Marek Sobieraj

No comments

Leave your comment

In reply to Some User